KONTAKT

Nasz adres:
ul. 3 Maja 12
41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 601 454 023
E-mail: neuron01@o2.pl
WWW: neuron-society.eu

Wszelką pomoc i wsparcie finansowe na działalność statutową można wpłacać na konto:
BNP Paribas Bank Polska S.A. nr
39 1750 0012 0000 0000 3896 5368
z dopiskiem "SERCE"


REALIZOWANE PROJEKTY


NASI PARTNERZY

Wycieczki turystyczno-krajoznawcze

Wycieczki turystyczno-krajoznawcze maja na celu odprężenie psychiczne i fizyczne. Są jedna z form relaksu i działają na rzecz integracji społecznej osób zaangażowanych w marginalizację społeczną w tym przypadku ze względu na niepełnosprawność. Taka forma aktywności ruchowej służy powrotowi do zdrowia i lepszej kondycji. Żaden lek nie zastąpi ruchu, dlatego każdy rodzaj aktywności ruchowej jest wskazany. Ruch polecany jest zwłaszcza osobom niepełnosprawnym na wózkach które na skutek ograniczeń ruchowych korzystają z niego rzadziej aniżeli pozostali.

Głównym celem jest rozwijanie kultury, kultury fizycznej i rekreacji wśród osób niepełnosprawnych poprzez turystykę i krajoznawstwo. Wycieczki są środkiem o bardzo wszechstronnym działaniu. Do ich podstawowych wartości zaliczyć można : kształcenie zdolności poznawczych, zdobywanie wiadomości o danym regionie, Wycieczki posiadają również walor wychowawczy. Winny uczyć jej uczestników dostrzegać rzeczy ciekawe i piękne w otoczeniu, wiązać ich uczuciowo z kulturą regionu, zaspokoić potrzebę przeżycia przygody.

Tego typu imprezy winny być realizowane cyklicznie i w pełni zasługują na popularyzację. Osoby niepełnosprawne w pełni się w nich realizują udowadniając niejednokrotnie że można na nich polegać, zaufać oraz dać szansę rozwoju. Należy okazać im życzliwość, obudzić zaufanie do ludzi. Dla niejednych udział w tego typu imprezach jest jedyną formą rehabilitacji społecznej. Największa wartość wycieczek to wychowanie przez działanie. Nie słowo, lecz bezpośrednie osobiste przeżycie wyzwala u osób niepełnosprawnych inicjatywę i aktywność. Pokonywanie przeszkód, znoszenie niewygód uczy ich zaradności i samodzielności.

Dąbrowa Górnicza
GÓRA
Kopiowanie jak i rozpowszechnianie wszelkich zdjęć bądź treści zawartych na stronie bez zgody autora zabronione.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Stowarzyszenie NEURON © 2007