KONTAKT

Nasz adres:
ul. 3 Maja 12
41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 601 454 023
E-mail: neuron01@o2.pl
WWW: neuron-society.eu

Wszelką pomoc i wsparcie finansowe na działalność statutową można wpłacać na konto:
BNP Paribas Bank Polska S.A. nr
39 1750 0012 0000 0000 3896 5368
z dopiskiem "SERCE"


REALIZOWANE PROJEKTY


NASI PARTNERZY

Program Edukacyjny

Przeznaczony jest głównie dla rodziców i terapeutów zainteresowanych stymulacją intelektualną dziecka. Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (autyzm wczesnodziecięcy, zespół Dovna, mózgowe porażenie dziecięce, upośledzenie umysłowe różnego stopnia) w sensie umysłowym ten system jest prostszy niż system analityczny powszechnie stosowany w szkołach. W programie tym zwraca się uwagę na wytworzenie pewnej filozofii pracy z dzieckiem, która przyczyniłaby się do podtrzymania atrakcyjności zajęć polegającej na:
  • entuzjazmie prowadzącego
  • częstych zmianach pomocy dydaktycznych
  • traktowaniu pracy jako zabawy
Program ten da pozytywne efekty oczywiście w przypadku prawidłowego stosowania. Trzeba jednak uwzględnić indywidualne możliwości każdego dziecka. Pomoce stosowane w tym programie stanowią dużą szansę dla dzieci niepełnosprawnych w sensie umysłowym, które to dzieci wymagają atrakcyjnego i specjalnego programu, aby były w stanie się nim interesować. Poza tym dzieci z tym stopniem upośledzenia charakteryzują się bardzo dobrą pamięcią fotograficzna którą można i należy wykorzystać przy pokazywaniu obrazków i plansz z napisami.
Główne cele :
  1. wczesna interwencja w pobudzenie rozwoju intelektualnego dzieci u których stwierdzono deficyty rozwojowe i zmniejszenie skutków opóĽnienia na miarę możliwości poszczególnych dzieci
  2. poprawa stosunków emocjonalnych między dzieckiem a rodzicem poprzez zrozumienie specyfiki zachowań dziecka i jego obiektywnych możliwości rozwoju
  3. pedagogizacja rodziców w zakresie rozwijania wiedzy dotyczącej specyfiki schorzeń, poznania możliwości rozwoju dziecka, oraz poznanie zasad prowadzenia zajęć terapeutycznych w domu
Program daje realne szanse poprawy funkcjonowania psychicznego i społecznego, oraz nadzieję na usamodzielnienie się zupełne lub częściowe. Program skierowany jest głównie do dzieci i młodzieży ponieważ to one mają największą szansę na socjalizację w życiu dorosłym. Rodzice dzięki włączeniu się w proces terapeutyczny mogą nauczyć się obiektywnej oceny osiągnięć dziecka, a przygotowane materiały pomogą rodzicowi od strony praktycznej i teoretycznej w prowadzeniu profesjonalnej terapii.

Dąbrowa Górnicza
GÓRA
Kopiowanie jak i rozpowszechnianie wszelkich zdjęć bądź treści zawartych na stronie bez zgody autora zabronione.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Stowarzyszenie NEURON © 2007