KONTAKT

Nasz adres:
ul. 3 Maja 12
41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 601 454 023
E-mail: neuron01@o2.pl
WWW: neuron-society.eu

Wszelką pomoc i wsparcie finansowe na działalność statutową można wpłacać na konto:
BNP Paribas Bank Polska S.A. nr
39 1750 0012 0000 0000 3896 5368
z dopiskiem "SERCE"


REALIZOWANE PROJEKTY


NASI PARTNERZY

Ogólna charakterystyka

Stowarzyszenie jako organizacja pozarządowa powstała w odpowiedzi na niezaspokojone potrzeby osób niepełnosprawnych. Stworzyli ją rodzice dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Są to dzieci, młodzież oraz osoby niepełnosprawne posiadające szereg sprzężonych dysfunkcji tj.: upośledzenie umysłowe aż do stopnia głębokiego, epilepsja, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Dovna, inne przewlekłe choroby powstałe wskutek nieszczęśliwych wypadków.

Cele:
  • wsparcie i pomoc medyczną, edukacyjną, rehabilitacyjną
  • organizowanie turnusów sportowo – rehabilitacyjnych, letnich obozów sportowych
  • organizowanie imprez kulturalno-oświatowych,
  • organizowanie integracyjnych imprez sportowych, spotkań integracyjnych,
  • organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych
  • organizowanie różnych form rehabilitacji, edukacji, itp.

Głównym celem działalności jest pomoc osobom niepełnosprawnym, zmierzająca do tego by przygotować je do życia w takim stopniu by były:
  • jak najmniejszym ciężarem dla społeczeństwa, rodziny, państwa
  • w miarę samodzielne mające poczucie własnej wartości
  • akceptowane przez społeczeństwo i przygotowane, wyuczone na miarę możliwości, by móc podjąć pracę zgodnie z kwalifikacjami i umiejętnościami

Dąbrowa Górnicza
GÓRA
Kopiowanie jak i rozpowszechnianie wszelkich zdjęć bądź treści zawartych na stronie bez zgody autora zabronione.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Stowarzyszenie NEURON © 2007